حسین جان


دلـم


 هــوای تـــو


             را دارد


                خـدا کنـد


               راسـت باشـد 


          که میگوینـد


         دل به دل


   راه دارد.....

کد مطلب را کپی کرده و در قسمت اچ تی ام سایت خودتون ارسال کنید